Place: South Delhi, DELHI
Dates: 2018 MAY 03 - 06
Course: Mega DSN
Contact: 8058460878, 8348542802 Click here to register

Place: Akluj, MAHARASHTRA
Dates: 2018 MAY 17 - 20
Course: Mega DSN
Contact: Deshmukh Ji : 9260710710
7020467184

Place: Sampigehalli, North Bangalore, KARNATAKA
Dates: 2018 JUN 07 - 10
Course: Mega DSN
Contact: Contact: Vinitha Sakha Ji : 8618121421

Place: Vishrantwadi, Pune, MAHARASHTRA
Dates: 2018 JUL 19 - 22
Course: Mega DSN
Contact: Contact: Sanjay Ji : 9373097922